Combo Aegis Max + Talo X RDA – Tặng ngay Alien Coil 3 lõi và Pin 21700
Call Now Button